parallax backgroundBackoffice

parallax backgroundBackoffice

Voordelen voor jou


 • Wekelijkse margebetalingen
 • Debiteurenbeheer
 • Alles in stijl van jouw onderneming
 • Start je eigen uitzendbureau!


Dienstverlening van

Het Platform


Het Platform is aangesloten bij de branchevereniging voor uitzendkrachten NBBU. Conform de cao NBBU (cao voor uitzendkrachten) worden bij het Platform de volgende contractvormen gehanteerd:

 • Fase 1/2 4-wekencontract zonder uitzendbeding zonder vooraf vastgestelde uren per week
 • Fase 3 bepaalde tijd met een minimum aantal uren per week
 • Fase 4 onbepaalde tijd met een minimum aantal uren per week

Het Platform neemt het juridisch werkgeverschap over van jou als intermediair en de opdrachtgever waar de medewerker komt te werken. Dit houdt in dat Het Platform het volgende voor je verzorgt:

 • Arbeidscontracten van medewerkers (personeelsadministratie)
 • Salarisbetalingen en loonstroken van medewerkers (salarisadministratie)
 • Samenwerkingsovereenkomsten en plaatsingsbevestigingen voor opdrachtgevers
 • Debiteurenadministratie en -beheer
 • Margebetalingen conform wekelijkse rapportage
 • Verzuimbeheer en contacten met UWV
 • Monitoren van alle cao’s waaronder jouw relaties vallen

In de omslagfactor die je met Het Platform afspreekt, zijn alle kosten opgenomen. Te noemen; alle premies (verzuim/pensioen/arbeidsongeschiktheid), pensioenopbouw volgens STIPP, 25 vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen, loonstroken, jaaropgaven, ARBO dienst, verzuimbegeleiding, contacten met UWV, salarisadministratie, ontslagprocedure-begeleiding, verwerking van CAO- en wetswijzigingen, contracten, loondoorbetaling bij ziekte en de loonaangifte elke periode.

Betalingen aan medewerkers


Medewerkers kunnen kiezen voor 3 verloningsperiodes:
• Wekelijks
• 4-wekelijks
• MaandelijksPensioen


Is een medewerker ouder dan 21 en werkzaam in fase 2, dan wordt de medewerker aangemeld bij het pensioenfonds voor uitzendkrachten (STIPP). Gedurende fase 2 valt de medewerker onder het STIPP-Basis pensioen en zijn er enkel kosten voor Het Platform. In fase 3 start de medewerker met STIPP-Plus pensioen. Vanaf die fase geldt een hogere premie en draagt de medewerker 33% van de kosten bij. Het premiepercentage en -bedrag is af te lezen op het loonstrookje.


Betrouwbaarheid door NEN certificering


Het Platform is NEN gecertificeerd en wordt twee keer per jaar gecontroleerd op de afdrachten van de premies. Vanwege dit certificaat voldoet jouw organisatie aan de verplichtingen in de keten-aansprakelijkheid en ben je ervan verzekerd dat je met een betrouwbare partij samenwerkt.

Toepassing inleners cao


Conform de NBBU cao en wet WAADI is Het Platform verplicht om de volgende onderdelen vanuit de inleners cao en/of bedrijfsreglement te hanteren:
• Het geldende periodeloon in de schaal
• ADV
• Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, reistijd/-uren en ploegentoeslag
• Onbelaste onkostenvergoedingen zoals reiskosten
• Initiële loonsverhoging
• Periodieken


Facturatie


Het Platform factureert wekelijks de gewerkte uren van de medewerkers, met een betaaltermijn van maximaal 30 werkdagen. Ter verlichting van het administratieve proces kan tevens worden gekozen voor een automatische incasso. Wekelijks ontvangt intermediair een margeoverzicht met daarop alle verwerkte uren van de afgelopen periode. Het totaalbedrag aan marge op dit overzicht wordt door intermediair aan Het Platform gefactureerd met een betaaltermijn van 7 dagen.

Kom met ons in contact.


Bel mij terug Mail ons voor een aanbod
Login